Polityka prywatności

1. Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest KALWINEK.NET, z siedzibą w [Bolesława Chrobrego 23 97-425 Zelów], NIP: [7692152579], REGON: [100928800].

2. Zakres zbieranych danych

Zbieramy tylko te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji zamówienia usługi, w tym:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Adres zamieszkania (jeśli jest to konieczne do realizacji usługi)

w przypadku zawarcia umowy z firmą zbieramy też takie dane jak:

 • numer PESEL
 • seria dowodu osobistego

3. Cel przetwarzania danych

Twoje dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia usługi, w szczególności:

 • Kontakt z Tobą w celu potwierdzenia zamówienia
 • Sporządzenie i zawarcie umowy
 • Realizacja zamówionej usługi

4. Przechowywanie danych

Twoje dane osobowe przechowujemy tylko do momentu skontaktowania się z Tobą i sporządzenia umowy. Po zakończeniu tych czynności dane są niezwłocznie usuwane z naszych systemów, chyba że zawierasz z nami umowę na dostęp do usług. W takim przypadku dane przechowywane są na czas trwania umowy i usuwane zgodnie z okresem wypowiedzenia zawartym w umowie.

5. Twoje prawa

Masz prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych
 • Sprostowania swoich danych osobowych
 • Usunięcia swoich danych osobowych
 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
 • Przenoszenia swoich danych osobowych

Aby skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: [Adres e-mail do kontaktu].

6. Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [biuro@kalwinek.net] lub telefonicznie: [515-922-613].

7. Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na naszej stronie internetowej.

Data ostatniej aktualizacji: [13.07.2024]


Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia [13.07.2024].